Πολιτική Cookies

.Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος harbourbooks.gr τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΛΙΜΑΝΙ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ. ΣΟΥΦΛΗ», η οποία τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο ή/και για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, δηλ. όλων των πληροφοριών, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν, άμεσα ή έμμεσα, ως πρόσωπα.

Δίνουμε πρωταρχική σημασία στην προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των προσώπων, με τα οποία επικοινωνεί και συναλλάσσεται. Οι εκδόσεις Λιμάνι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με σεβασμό προς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας και λαμβάνoυν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας τους.

Στο harbourbooks.gr χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. 

 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του δικτυακού τόπου μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

 

 

Σκοπός

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις νέες εκδόσεις / τα νέα βιβλία, τις προσφορές, τη διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων, καθώς και τις εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις που σχετίζονται με το βιβλίο και τις δραστηριότητες του εκδοτικού οίκου. Εφόσον προβείτε σε ηλεκτρονική παραγγελία τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της σχετικής παραγγελίας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), καθώς και εφόσον επιθυμείτε, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου και (η διεύθυνσή σας) ο νομός διαμονής σας.

 

Ο διαδικτυακός τόπος μας έχει κατ’ αρχήν ενημερωτικό περιεχόμενο και η περιήγηση σε αυτόν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στον δικτυακό τόπο μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι: βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα COOKIES).

 

Εφόσον προβείτε σε ηλεκτρονική παραγγελία συλλέγονται επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης αποστολής καθώς και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη χρέωση, την πληρωμή καθώς και για την τιμολόγηση, όπως ο ΑΦΜ, ΔΟΥ, η ιδιότητα κ.α.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέρα των εκτελούντων την επεξεργασία, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που η επεξεργασία απαιτείται εκ του νόμου ή είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να είναι προσβάσιμα στις συνεργαζόμενες με τις Εκδόσεις Λιμάνι εταιρείες αποκλειστικά για τους σκοπούς της κατασκευής και διαχείρισης του παρόντος δικτυακού τόπου ή/και της υποστήριξης των υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των χρηστών/πελατών καθώς και της διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την εκτέλεση των παραγγελιών και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας καθώς και για την ανταπόκριση στις εκ των φορολογικών διατάξεων απαιτήσεις που κάθε φορά ισχύουν. Με την πάροδο των ως άνω διαστημάτων τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους απαιτείται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου. Τα δεδομένα που παρέχετε για την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητές μας διατηρούνται μέχρι να επιθυμήσετε να διακόψετε την επικοινωνία μας.

 

Με την εγγραφή στον δικτυακό τόπο θα κληθείτε να παρέχετε την συγκατάθεσή σας στην επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τις Εκδόσεις Λιμάνι, ως υπευθύνου επεξεργασίας σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή άλλη μορφή (ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας), είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, στο οποίο η Εταιρεία έχει/θα αναθέσει για λογαριασμό της την επεξεργασία βάσει ρητών συμβατικών προβλέψεων και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στο απόρρητο και στις βασικές αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο hello@harbourbooks.gr.

 

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις κατηγορίες cookies. 

 

Απολύτως Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας. 

Cookies στατιστικών
Τα cookies στατιστικών παρέχουν πληροφορίες στατιστικών για τις ενέργειες και το προφίλ των επισκεπτών της ιστοσελίδας harbourbooks.gr. Λόγω της συνεργασίας ως πελάτες στην υπηρεσία διαφημίσεων Google Adwords αλλά και της χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics χρησιμοποιούνται cookies που παρέχουν την υπηρεσία «conversion tracking». Η Google Analytics χρησιμοποιεί ‘cookies’, δηλαδή αρχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα. Τα εν λόγω cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση κανενός επισκέπτη.

Cookies Επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. 

Cookies Λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο του harbourbooks.gr να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. 

Cookies Στόχευσης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Άλλα cookies
Τα cookies αυτά αποτελούνται από cookies λειτουργικότητας, απόδοσης ή άλλων ενεργειών που αφορούν την επίσκεψη της ιστοσελίδας harbourbooks.gr.\

Ασφάλεια των
Πληροφοριών

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να
το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς
της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των
οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αλλαγές στην Πολιτική Cookies

Οι Εκδόσεις Λιμάνι διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας
απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας
Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ η Εταιρεία δεσμεύεται να προβαίνει στις
απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών της με κάθε πρόσφορο μέσο,σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.